close menu

Streven naar authenticiteit: het meest authentieke dat er is?

Authenticiteit is een modewoord zo oud als de straatstenen. Zo contradictorisch als dit klinkt, zo moeilijk is het erover te praten zonder er een concrete invulling aan te geven. Want, wat bedoelen we eigenlijk met authenticiteit? De Nederlandse afdeling van het onderzoeksbureau Firefish kwam tot een kompas met moderne (echt, origineel, uniek, expertise) en postmoderne (visionair, gepassioneerd,integer, eerlijk) waarden. De combinatie van deze beide takken vormt een goede basis om van te vertrekken.
Maar er is meer. Draait het ook niet om geloof, vertrouwen, kwetsbaarheid, zingeving, beleving, richting, houvast,…? Is authenticiteit iets wat er altijd al is? Of iets dat altijd onaf zal zijn en blijft groeien? Is authenticiteit niet gewoon een levensstijl? En is het streven naar authenticiteit niet gewoon het meest authentieke dat er is? Je best doen en dicht bij jezelf blijven, no matter what, omdat je gelooft dat wat je aan het doen bent een hoger doel dient?

Wij omschrijven authenticiteit daarom graag als volgt: 

“de kwetsbare kant van jezelf erkennen, herkenbaar maken in elke concrete gedraging, handeling of communicatie die je stelt, aangedreven door het streven naar een hoger doel, waardoor oprecht intuïtief voelen leidt tot openheid en verbondenheid met mensen die hiermee resoneren en zo een eco-systeem van duurzame relaties in stand houdt of tot stand brengt en doet groeien.“

 

Een vette kluif om in te bijten, maar eten en drinken om er op door te gaan. 

 

Inside out: authenticiteit van binnen naar buiten

 

Authenticiteit, een levensstijl dus. Ben ik dan al authentiek bezig of niet? Het feit dat je die vraag stelt, is een indicator van wel. Je was tenslotte ook getriggerd om dit artikel te lezen, ook dat zegt iets. Bewustwording is dus misschien een eerste stap bij authentiek handelen. Al te vaak komt deze bewustwording pas in momenten van crisis opborrelen. Dan komt alles op losse schroeven te staan. Vanuit noodzaak moeten zaken herdacht worden. Je komt tot het inzicht dat je dan pas echt stilstaat en beseft dat je niet altijd de juiste richting genomen hebt. Je bemerkt dat je een weg bent ingeslagen die niet meer parallel loopt met de weg die je eigenlijk wil bewandelen.

Authentiek handelen is op dat moment dieper durven graven, naar de essentie kijken, jezelf doorgronden en niet in de buitenschil blijven hangen. Simon sinek heeft het in zijn golden circle over hoe merken vanuit de why moeten vertrekken (de kern van de cirkel) en niet mogen blijven hangen bij de what (buitenschil). Analoog daarmee maken wij de cirkel van het authentieke ik. We starten bij de kern: wie ben ik als persoon en wie wil ik zijn? Wat wil ik voelen, ervaren en beleven in mijn leven? Dit trek je op het niveau van jouw relaties en activiteiten.

authentiek handelen

In die kern steekt jouw passie, jouw echt gevoel. Authentiek handelen is deze kern als leidraad hanteren bij elke handeling die je stelt en tegelijk met open vizier naar de ander toe treden. Geen ja-knikkers. Niet zomaar alles blindelings volgen. Geen zelfverloochening. Niet anders ageren omdat je denkt dat een ander dit van jou verlangt. Niet a priori meegaan in voorgeschreven regels. Durven afwijken van het geijkte pad. Niet om persé tegen de richting te willen ingaan, wel omdat je handelt naar wat volgens jou juist aanvoelt.  Wanneer je jouw boodschap op een verbindende manier communiceert naar de ander, zal die ook anders ageren. Ze zullen voelen dat wat je zegt en doet overeenstemt met wie je bent. Authentiek handelen voedt authentiek handelen bij de ander.

Dat is binnen een bedrijfscontext niet anders. Vanuit juiste intenties en met het nodige respect moeten medewerkers (onderling) en leidinggevenden naar elkaar toegroeien, zowel top-down als bottom-up. Het is een constante wisselwerking, een constant leertraject. Durven en mogen een discussie aangaan om tot een beter resultaat te komen.

Elk putje in de weg leert jou beter het volgende putje te dichten. Als je op dezelfde weg blijft en in dezelfde richting blijft wandelen, zullen er steeds meer mensen mee op jouw pad komen die dezelfde richting uit willen.  

 

Authenticiteit in beelden, video en animatie of hoe echt onechtheid kan zijn

 

Ook in 3D en animatie, de “onechte” wereld, kan je op verschillende manieren invulling geven aan het begrip authenticiteit. In de enge betekenis van het woord “echtheid” kan je de discussie opzetten over hoe echt een hyperrealistisch 3D-beeld is. Maar laat ons hier vooral verder redeneren vanuit onze notie van authenticiteit. 

Een animatie is authentiek als de intentie achter de beweging juist is en in verhouding is met wat verteld wordt. Als dat juist zit, worden een verhaal en de emoties duidelijk en ondubbelzinnig overgebracht. Dat vergt tijd en vooral passie, inzet en volharding van een animator. Dat valt moeilijk objectief te meten, maar je voelt meteen of er een ziel in steekt en er dus vanuit het hart aan gewerkt is. Objectief kan je dat niet zien of meten, maar je zal dit wel voelen als je ernaar kijkt. Als het juiste gevoel niet verankerd zit in de beelden, zal er altijd frictie zijn bij de connectie met jouw brand. Authenticiteit van beelden en animaties volgt uit de authenticiteit waarmee ze gemaakt worden.

 

See You Baby steunt op authentiek handelen

 

Elke opdracht is voor ons een partnership. We zetten ons hart open en luisteren naar wat je wilt. We stellen ons kwetsbaar op, communiceren open en transparant wat we voelen. Zo creëren we samen een context waarin constructief discussiëren en bijsturen mogelijk is. Dit kan er alleen maar voor zorgen dat we beter naar elkaar toegroeien en in een groeiend vertrouwen met elkaar kunnen omgaan. Zo komen we tot een beter resultaat en leggen we de basis voor een duurzame verbinding om op verder te bouwen. Dit verhaal brengen we aan de hand van onze mascotte Aya:

Authenticiteit moet en laat groeien

De voelspriet en de hersenpan duidt op de 20 jaar opgebouwde ervaring en kennis. De grote oogbollen staan voor zien wat mooi is en vooral wat bij jou past. We hebben ons karakter bewust geen oren gegeven, omdat we luisteren met ons hart. We adviseren heel intuïtief, vanuit de buik. De lever is heel belangrijk: er mag bij geen van beide partijen iets op de lever blijven liggen. We mogen dan al eens deftig van mening verschillen, deze discussies zorgen ervoor dat de mix van onze visies en ervaringen leiden tot een nog beter eindproduct en fiere en tevreden klanten. De longen staan voor zuurstof. We krijgen meer zuurstof omdat we opdrachten met betekenis kunnen doen. Door samen aan een project te werken en in dialoog te treden, groeit de betekenis voor elkaar. Dat is ons hoger doel, echt meerwaarde creëren voor onze klanten, een oplossing bieden voor een (soms onzichtbare) concrete nood en zo ons steentje bijdragen aan het geheel. 

Vanuit die optiek investeert SeeYouBaby ook al 6 jaar in een eigen maatschappelijk project: Posi & Friends. Zowel creatief inhoudelijk als financieel ondersteunen we de vzw Friends of Posi om zo andere mensen te helpen dichter bij hun authentieke ik te komen en te blijven, zodat ze weerbaar en veerkrachtig zijn voor elke verandering en vernieuwing die de nieuwe wereld met zich meebrengt. 

Met het lezen van dit artikel heb je een eerste stap gezet in onze richting. Kom gerust wat verder piepen op seeyoubaby.be of kom eens langs om te delen wat jou in je zoektocht lukt en minder lukt, dan groeien we koffie na koffie verder naar elkaar toe.

Mail ons