close menu

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we dat doen

 

HOAX BV vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. In deze Privacy Policy leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie mogelijks doorgeven. Tevens vindt u in deze Privacy Policy welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

 

Wie?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking HOAX BV, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Ronseweg 66 bus 106, met ondernemingsnummer BTW BE 0476.133.903, en als contactpersoon Geert Reynaert (geert@seeyoubaby.be). Het adres van onze website is www.seeyoubaby.be

Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. Hoax BV leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

Welke gegevens?

Via deze website kunt u gegevens over uzelf aan ons verstrekken wanneer u het contactformulier invult.

De persoonsgegevens die wij nodig kunnen hebben, zijn onder meer uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer, bedrijfsgegevens, en andere informatie ter uitvoering van onze activiteiten.

 

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Hoax BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor de doeleinden bepaald hieronder:

Het leveren van onze diensten aan klanten. Wij verwerken identiteits- en contactgegevens van onze klanten, opdrachtgevers, hun medewerkers en andere nuttige contactpersonen teneinde de overeenkomst met onze klanten te kunnen uitvoeren. Om u de overeengekomen dienst te verlenen, kunnen de gegevens eveneens doorgegeven worden aan verwerkers die ons bijstaan bij het leveren van onze diensten, zoals freelance medewerkers, inspectie instellingen, …
Financiële administratie. Wij verwerken identiteits- en factuurgegevens teneinde onze eigen boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden.
Direct marketing. Naar bestaande klanten kan, zonder voorafgaandelijke toestemming van de klant, per e-mail een nieuwsbrief verstuurd worden. Op iedere nieuwsbrief zal een opt-out voorzien zijn.
Om te antwoorden op uw vragen. Het e-mailadres dat u invult, kan gebruikt worden om u informatie te sturen en/of andere verzoeken of vragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht of verhuurd aan derden. Hoax BV verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De persoonsgegevens worden door Hoax Bv bewaard en verwerkt voor een periode die niet langer dan noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

 

Veiligheidsmaatregelen

Hoax BV verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging wordt voorkomen.

In geen geval kan Hoax BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Hoax BV. Daarnaast heeft u steeds het recht om Hoax BV te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijk niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Hoax BV in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Hoax BV daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@seeyoubaby.be, per post naar 9700 Oudenaarde, Ronseweg 66 bus 106 of door gebruik te maken van het contactformulier op de website.

Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. Hoax BV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen en het gebruik van cookies op die websites.

 

Nieuwsbrief

Indien je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, geef je ons de toestemming om je naam en e-mailadres te gebruiken voor communicatie rond onze klanten, projecten en expertises. Je gegevens zullen niet gedeeld worden met derden en zullen tot maximaal 10 jaar na de inschrijving op de nieuwsbrief bewaard worden.

 

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data die getoond wordt in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te bestrijden.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

 

Media

Als je afbeeldingen naar de website upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin GPS locatiegegevens (EXIF data). Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van je website downloaden en deze locatiegegevens inzien.

 

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en bevat enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.

 

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Aanpassingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Beveiligd met reCAPTCHA

Privacy – Voorwaarden

 

 

 

Mail ons